ซากะ โทริอิโมโตะ (Saga Toriimoto Preserved Street: 嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区) ถนนโบราณในเมืองเกียวโตที่ได้รับการอนุรักษ์ตั้งแต่สมัยเมจิ เรียงรายด้วยบ้านแถวแบบดั้งเดิมซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้าและร้านอาหาร


ซากะ โทริอิโมโตะ (Saga Toriimoto Preserved Street: 嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区)
ภาพ: Gooブログ

ถนนซากะโทริอิโมโตะใช้เป็นเส้นทางมุ่งไปยังวัดอะดาชิโน-เนนบุตสึจิ ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสี่เขตอนุรักษ์แบบดั้งเดิมของเมืองเกียวโตซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรม

โครงสร้างหลักของบ้านยังคงเป็นไม้ หลังคามุงกระเบื้องหรือจาก แม้จะใช้เวลาเดินสั้นๆไม่ถึง 10 นาที แต่ทัศนียภาพเก่าแก่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของการเป็นเมืองแห่งการค้าในยุคเมจิ