สวนซันเคเอ็น (Sankeien Garden: 三渓園) สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ราว 175,000 ตารางเมตร บริเวณหุบเขาสามแห่งตามแนวชายฝั่ง


สวนซันเคเอ็น (Sankeien Garden: 三渓園)
ภาพ: 三渓園

ในอดีตพื้นที่ของสวนเป็นบ้านของนักธุรกิจค้าไหมนามว่า "ฮาระ โทมิทาโร่" (Hara Tomitaro) รู้จักกันในอีกชื่อว่า "ฮาระ ซันเค" (Hara Sankei) เริ่มสร้างเมื่อปี 1902 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี 1906

ภายในสวนมีบ้านสไตล์ญี่ปุ่นและสถาปัตยกรรมที่นำเข้ามาจากต่างเมือง (บางแห่งเป็นสมบัติชาติ) ตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติทั้งน้ำตกและบ่อน้ำขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยภูเขาและสวนดอกไม้นานาพันธุ์

ในปี 2007 สวนซันเคเอ็นถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามระดับชาติ ปัจจุบันสวนยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างดีในฐานะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม