ศาลเจ้าชิรายามะ ฮิเมะ จินจะ (Shirayama Hime Jinja Shrine: 白山比咩神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บนภูเขาฮาคุซัง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองภูมิภาคโฮคุริคุในเมืองฮาคุซัง จังหวัดอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าชิรายามะ ฮิเมะ จินจะ (Shirayama Hime Jinja Shrine: 白山比咩神社)
ภาพ: Ishikawa Travel

ศาลเจ้าชิรายามะเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าชิรายามะกว่า 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ ศาลเจ้าก่อตั้งเมื่อกว่า 2,100 ปีก่อน เพื่อถวายแด่ "เทพคุคุริฮิเมะ" เทพเจ้าหญิงในพงศาวดารซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพีแห่งการแต่งงาน

เส้นทางเดินระหว่างโทริอิบริเวณทางเข้าไปจนถึงวิหารศาลเจ้าด้านบนเรียงรายไปด้วยต้นสนซีดาร์ เซลโคว่าและเมเปิ้ล ด้านในวิหารเก็บรักษาสมบัติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายชิ้น