อุทยานอนุสรณ์โชวะ (Showa Memorial Park: 昭和記念公園) รัชอุทยานแห่งชาติในเมืองทาจิกาวะ ทางตะวันตกของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียกอีกชื่อว่า "สวนโชวะคิเนน" (Showa Kinen Park)


อุทยานอนุสรณ์โชวะ (Showa Memorial Park: 昭和記念公園)
ภาพ: 多摩てばこネット

สวนโชวะคิเนนสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ (จักรพรรดิฮิโรฮิโตะ) ระหว่างปี 1926-1989 ภายใต้วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเติบโตโดยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

สวนโชวะคิเนนเปิดเมื่อปี 1983 ภายในสวนมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมซากุระ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา พิพิธภัณฑ์ สระน้ำ สวนญี่ปุ่นและแปลงดอกไม้ตามฤดูกาล