อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate: 天橋立) แนวสันทรายขาวพาดผ่านกลางอ่าวมิยาสุทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต เส้นทางธรรมชาติที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามทัศนียภาพที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ร่วมกับอ่าวมัตสึชิมะและเกาะมิยาจิมะ)


อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate: 天橋立)
ภาพ: macchan358

หาดทรายอามาโนะชิดาเตะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินสองฝั่งของอ่าวซึ่งมีชุมชนเก่าแก่ หาดทรายมีความยาว 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางมีวัด ศาลเจ้า สวนสนุก โทริอิและแนวต้นสนเรียงรายตลอดเส้นทางจำนวนกว่า 8,000 ต้น สามารถขึ้นไปบนเขาบริเวณ "อามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์" เพื่อชมวิวที่สวยที่สุด

สมัยโบราณเชื่อว่าอามาโนะฮาชิดาเตะเป็นสะพานสวรรค์ ตำนานเล่าว่าเทพบนสวรรค์หลงรักเทพธิดาที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ เทพจึงได้สร้างสะพานทอดยาวลงมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางมาพบเทพธิดา ทว่าวันหนึ่งสะพานพังทลายลงกลายเป็นหาดอามาโนะชิดาเตะ