วัดเป้าเอิน (Bao’en Temple: 报恩寺) วัดโบราณเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู วัดเป้าเอินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเมืองเก่าจึงเรียกว่า "วัดเหนือ" กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสามก๊กตามคำสั่งซุนกวนเพื่อสวดภาวนาให้มารดามีความสุข


วัดเป้าเอิน (Bao’en Temple: 报恩寺)
ภาพ: CHINA A LA CARTE

จุดเด่นของวัดเป้าเอินอยู่ที่ "เจดีย์เป่ยซื่อ" (Beisi Pagoda: 北寺塔) เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น สูง 76 เมตร (สูงที่สุดในเมือง) รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงโดยโครงสร้างทำจากไม้ที่ดูคลาสสิกและอิฐเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เดิมเจดีย์มีความสูงทั้งหมด 11 ชั้น แต่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ภายหลังได้รับการบูรณะใหม่โดยปรับลดลงเหลือเพียง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีชายคา ระเบียงและราวบันไดล้อมรอบ บนยอดทำด้วยโลหะ ภายในมีบันไดวนขึ้นไปด้านบน