แม่น้ำกาตาตุมโบ (Catatumbo River: Río Catatumbo) แม่น้ำสายใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ บริเวณพรมแดนระหว่าง "ประเทศโคลอมเบีย" กับ "ประเทศเวเนซุเอลา" แม่น้ำกาตาตุมโบมีความยาวประมาณ 340 กิโลเมตร โดยมีต้นน้ำอยู่ทางตอนเหนือของโคลอมเบีย ไหลลงสู่ทะเลสาบมาราไกโบในเวเนซุเอลา


แม่น้ำกาตาตุมโบ (Catatumbo River: Río Catatumbo)
ภาพ: Jonas Piontek Photography

บริเวณรอยต่อระหว่างปากแม่น้ำกาตาตุมโบกับทะเลสาบมาราไกโบจะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าเรียกว่า "สายฟ้าแห่งคาตาทุมโบ" (Catatumbo Lightning) โดยปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นประมาณ 140-160 วันต่อปี สถิติฟ้าผ่ามากที่สุดอยู่ที่ชั่วโมงละ 280 ครั้ง

แม่น้ำกาตาตุมโบได้รับการบันทึกว่าเป็นบริเวณที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก

สายฟ้าที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเกิดจากสารอินทรีย์สลายตัวเป็นก๊าซมีเทนลอยขึ้นไปในอากาศ เมื่อเสียดสีกับลมร้อนที่พัดมาจากทะเลแคริเบียนและเทือกเขาแอนติสจึงเกิดการสะสมประจุไฟฟ้า เมื่อสะสมเป็นจำนวนมากจึงต้องปลดปล่อยออกมาระหว่างเมฆกับพื้นโลกกลายเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่า