ภูเขาฉางไป๋ซาน (Changbai Mountains: 长白山) เทือกเขาสูงลักษณะซับซ้อนในอำเภออันถู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูเขาฉางไป๋ซานเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ได้รับการขนานนามว่า "น้ำวิเศษ" เนื่องจากแร่ธาตุเข้มข้นทำให้มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง กระดูกและระบบไหลเวียนโลหิต


ภูเขาฉางไป๋ซาน (Changbai Mountains: 长白山)
ภาพ: Trip

ภูเขาฉางไป๋ซานเป็นเขาที่สูงที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน บางครั้งเรียกว่า "หลังคาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน" (Roof of Northeast China) อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ มีพืชพันธุ์และสัตว์หายากหลายร้อยหลายพันชนิด

ภูเขาฉางไป๋ซานเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ยอดเขาสูงที่สุดอยู่ที่ 2,691 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบายทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ ในฤดูใบไม้ร่วงเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูหนาวบนยอดเขาจะขาวโพลนไปด้วยหิมะ

ภูเขาฉางไป๋ซานเป็นภูเขาไฟที่สงบนิ่ง การระเบิดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน บริเวณยอดเขาฉางไป๋ซานมีทะเลสาบที่ได้รับฉายาว่า "สระแห่งฟ้า" หรือ "ทะเลสาบสวรรค์" ทะเลสาบน้ำลึกที่สูงที่สุดของจีน ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพสวยงามสมฉายา ทะเลสาบเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ

สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซานเกิดขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟจนกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ความลึกเฉลี่ย 204 เมตร น้ำในสระดูราวกับหยกสีเขียวอมฟ้า เมื่อปริมาณน้ำในสระสูงขึ้นจะล้นออกมากลายเป็นน้ำตกไหลผ่านช่องว่างของยอดเขาเรียกว่า "น้ำตกฉางไป๋" ความสูงประมาณ 60 เมตร