เมืองเฉิงเต๋อ (Chengde: 承德市) เมืองมรดกโลกทางตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลปูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองเฉิงเต๋อกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแห่งที่สองหลังจากจักรพรรดิคังซีให้สร้างพระราชวังเฉิงเต๋อขึ้น


พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ (Chengde Summer Palace)
ภาพ: 國外旅遊- 易遊網

พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ (Chengde Summer Palace)
• ภูมิทัศน์ที่เกิดจากการผสานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดวางตำแหน่งฮวงจุ้ย ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของราชวงศ์และเป็นพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อเลี่ยงสถาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในกรุงปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ


วัดผู่ถัวจงเฉิง (Putuo Zongcheng Temple: 普陀宗乘之庙)
ภาพ: Beautiful China

วัดผู่ถัวจงเฉิง (Putuo Zongcheng Temple)
• วัดรอบนอกพระราชวังตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา สร้างเพื่อเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษาจักรพรรดิเฉียนหลงและวันเกิด 80 พรรษาของพระราชมารดา โดยจำลองรูปแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในทิเบต วัดผู่ถัวจงเฉิง