สะพานเฉิงหยางหย่งจี้ (Chengyang Yongji Bridge: 程阳永济桥) สะพานไม้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านต้ง เมืองซานเจียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานไม้ที่สวยที่สุดในประเทศจีน


สะพานเฉิงหยางหย่งจี้ (Chengyang Yongji Bridge: 程阳永济桥)
ภาพ: Hong Kong Cycle

สะพานเฉิงหยางหย่งจี้ เรียกอีกชื่อว่า "สะพานเฉิงหยาง" หรือ "สะพานสายลมและสายฝนเฉิงหยาง" ประกอบด้วยทางเดิน ระเบียงและศาลาจีนห้าแห่ง โดยโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้และหิน

สะพานเฉิงหยางเริ่มสร้างเมื่อปี 1912 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1924 โดยการนำของผู้อาวุโสแปดหมู่บ้านของเฉิงหยาง สะพานมีความยาว 64 เมตร กว้าง 3.4 เมตร สูงเหนือแม่น้ำเบื้องล่าง 10 เมตร

สะพานเฉิงหยางใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและหลบแดดหลบฝนของผู้ที่สัญจรทางน้ำ เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอยู่ตรงหลังคาของศาลาซึ่งมีการสร้างซ้อนกัน 3 ชั้น โดยโครงสร้างสะพานที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 1985