อารามเดรปุง (Drepung Monastery: འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ) พุทธสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเกเพ เขตปกครองตนเองทิเบต ห่างจากตัวเมืองลาซาไปทางตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ชื่อ "อารามเดรปุง" (วัดเดรปุง) หมายถึง "อารามกองข้าว" ตามลักษณะที่ดูคล้ายกองข้าว


อารามเดรปุง (Drepung Monastery: འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ)
ภาพ: China Dragon Tours

อารามเดรปุงเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต (ร่วมกับอารามเซราและอารามกานเดน) บางครั้งเรียกว่า "นาลันทาแห่งทิเบต" (Nalanda of Tibet) โดยอิงจากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกในประเทศอินเดีย

อารามเดรปุงก่อตั้งในปี 1416 โดย "จามยาง ชุเจ" (Yamjang Choje) ผู้ที่สามารถรวบรวมเงินในการสร้างโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถูปบรรจุพระศพของดาไลลามะองค์ที่ 2, 3 และองค์ที่ 4

อารามเดรปุงเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่พักขององค์ดาไลลามะก่อนที่จะย้ายไปพระราชวังโปตาลา มีพระอยู่กว่า 7,000 รูป อารามมีความโดดเด่นด้วยสีขาวสวยงามตัดกับภูมิทัศน์ภูเขาราบเรียบ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล