อารามกานเดน (Ganden Monastery: དགའ་ལྡན) อารามใหญ่แห่งที่สามของนิกายหมวกเหลืองในกรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต หมู่อารามกานเดน (วัดกานเดน) ตั้งอยู่บนภูเขาที่ความสูง 4,300 เมตร ห่างตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร


อารามกานเดน (Ganden Monastery: དགའ་ལྡན)
ภาพ: Wonders of Tibet

อารามกานเดนเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต (ร่วมกับอารามเซราและอารามเดรปุง) ก่อตั้งเมื่อปี 1409 โดยพระสังกัปปะ (ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง) ประกอบด้วยหมู่อาคารประมาณ 70 หลัง ชื่ออารามหมายถึง "ดินแดนบริสุทธิ์ของดุสิต" (สถานที่ประทับของพระศรีอริยเมตไตรยและสาวก)

ในอดีตอารามกานเดนเป็นสถานที่ประทับของอดีตองค์ดาไลลามะช่วงก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังโปตาลา แต่ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอารามได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง สมบัติล้ำค่าในอารามสูญหายไปจนหมด ก่อนที่อารามบางส่วนจะได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1985