วัดคาวาซากิไดชิ (Kawasaki Daishi: 川崎大師) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการคุ้มครองภัย ขับไล่สิ่งชั่วร้ายและบันดาลให้สิ่งที่หวังสมปรารถนา


วัดคาวาซากิไดชิ (Kawasaki Daishi: 川崎大師) เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางานะ ประเทศญี่ปุ่น
第一ハウジング

วัดคาวาซากิไดชิก่อตั้งเมื่อปี 1128 ช่วงปลายยุคเฮอัน โดยที่มาของชื่อวัดมาจากชื่อเมือง "คาวาซากิ" ผสมเข้ากับชื่อ "โคโบไดชิ" ภิกษุผู้ก่อตั้งนิกายชินงอนในญี่ปุ่น

ในวันที่ 1, 2 หรือ 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะขอพรและเปลี่ยนเครื่องรางใหม่

วิหารของวัดสร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเฮอันหลังจากโครงสร้างเดิมถูกทำลายในช่วงสงคราม วิหารหลังใหญ่สร้างด้วยสร้างด้วยเหล็กและคอนกรีตในปี 1958 ภายในประดิษฐานรูปปั้นภิกษุโคโบไดชิ

โครงสร้างอื่นๆอีกหลายแห่ง อาทิ ประตูหลักและเจดีย์ห้าชั้นทรงแปดเหลี่ยมถูกสร้างขึ้นในช่วง 1970-80 เพื่อรำลึกวันครบรอบต่างๆในอดีต

บริเวณด้านหน้าประตูหลักของวัดเป็นถนนความยาวประมาณ 150 เมตร ชื่อว่า "คามิเสะโดริ" ข้างถนนเต็มไปด้วยร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องรางนำโชคและสินค้าที่ระลึกจำนวนมาก