วัดเมี่ยวอิ้ง (Miaoying Temple: 妙应寺) วัดพุทธนิกายหมวกเหลืองตั้งอยู่ในเขตซีเฉิง กรุงปักกิ่ง สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์และเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเนปาล ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทิเบตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านใน


วัดเมี่ยวอิ้ง (Miaoying Temple: 妙应寺)
ภาพ: Beijing Private Tour Guide

วัดเมี่ยวอิ้งสร้างเมื่อปี 1271 สมัยกุบไลข่านแห่งราชวงศ์หยวน โดดเด่นด้วยเจดีย์ขาวสามชั้นความสูง 50.9 เมตร ด้านหลังวิหารหลัก วัดเมี่ยวอิ้งจึงรู้จักในอีกชื่อว่า "วัดเจดีย์ขาว" (White Stupa Temple: 白塔寺) โดยวิหารส่วนใหญ่ของวัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ในปี 1961 "โจวเอินไหล" นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในถ้อยแถลงว่าวัดเมี่ยวอิ้งจะได้รับการคุ้มครองในฐานะสมบัติชาติ วัดเจดีย์ขาวจึงอยู่รอดปลอดภัยในช่วงปฏิวัติทางวัฒนธรรม

ในปี 1976 วัดเมี่ยวอิ้งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหว ชั้นบนของเจดีย์ขาวเอียงไปด้านหนึ่ง อิฐและปูนที่ค้ำยันฐานพังทลายลง สองปีต่อมาจึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมทั้งเจดีย์ขาวและสถาปัตยกรรมอื่นๆของวัด ส่วนการบูรณะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2010