ภูเขาเหลาซาน (Laoshan Mountain: Mount Lao: 崂山) ทิวเขาทอดตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเลหวงไห่ใกล้ทะเลจีนตะวันออกในเมืองชิงเต่า ภูเขาเหลาซานมีความสำคัญทางวัฒนธรรมโดยได้ชื่อว่าเป็นภูเขาเลื่องชื่อในลัทธิเต๋า เนื่องด้วยด้านบนภูเขามีอารามศักดิ์สิทธิ์ลัทธิเต๋าตั้งอยู่หลายแห่ง


ภูเขาเหลาซาน (Laoshan Mountain: Mount Lao: 崂山)
ภาพ: Viator

ภูเขาเหลาซานเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตเบียร์ชื่อดังของเมือง มีความสูงเป็นอันดับสองในมณฑลซานตง ยอดเขาหลักอยู่ที่ระดับความสูง 1,133 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อารามหลายแห่งอยู่กลางวงล้อมของป่าสนอายุกว่า 2,000 ปี

ภูเขาเหลาซานเป็นส่วนหนึ่งของ "วนอุทยานแห่งชาติเหลาซาน" ครอบคลุมพื้นที่ 446 ตารางกิโลเมตร ทิวทัศน์ที่สวยงามของเขาหินแกรนิตและแนวชายฝั่งทะเลทำให้ภูเขาเหลาซานได้ชื่อว่า "ภูเขาชายฝั่งอันดับ 1" ในอดีตเคยมีอารามลัทธิเต๋ากว่า 72 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้ว