วัดนักซานซา (Naksansa Temple: 낙산사) วัดพุทธนิกายมหายานตั้งอยู่บนเนินเขานักซาน บริเวณกึ่งกลางระหว่างเมืองซกโชกับเมืองยางยาง จังหวัดคังวอน สาธารณรัฐเกาหลี ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม


วัดนักซานซา (Naksansa Temple: 낙산사)

วัดนักซานซาเป็นหนึ่งในวัดไม่กี่แห่งในเกาหลีที่สามารถมองเห็นทะเลญี่ปุ่น (ทะเลตะวันออก) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแปดพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดในภาคตะวันออกของเกาหลี

วัดนักซานซามีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ก่อตั้งเมื่อปี 671 ในสมัยกษัตริย์มุมมู (กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งซิลลา) โดยภิกษุ "อึยซัง แทซา" ได้นั่งสมาธิใกล้ถ้ำแล้วนิมิตว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเคยประทับและปรารถนาให้สร้างวัดขึ้น

บริเวณริมหน้าผาริมทะเลตรงจุดที่ภิกษุอึยซังนั่งสมาธิมีศาลาทรงแปดเหลี่ยม เหนือถ้ำหินมีอาศรม เจดีย์หินเจ็ดชั้นสมัยพระเจ้าเซจงมหาราช ด้านบนเขามีรูปแกะสลักโพธิสัตว์จากหินแกรนิตสาวความสูง 16 เมตร