ผู่เจ่อเฮย (Puzhehei: 普者黑) อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำและเขาเขียวขจีในอำเภอชิวเป่ย เมืองเหวินซาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในปี 2012 ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ถ้ำคาสต์และทะเลสาบ


อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ผู่เจ่อเฮย (Puzhehei: 普者黑)
ภาพ: Go Yunnan

พื้นที่ชุ่มน้ำผู่เจ่อเฮยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีนในปี 2009 ชื่อ "ผู่เจ่อเฮย" ในภาษาท้องถิ่นหมายถึง "สระน้ำที่เต็มไปด้วยปลาและกุ้ง" ครอบคลุมพื้นที่ 165 ตารางกิโลเมตร ใจกลางมีทะเลสาบขนาด 1,300 เอเคอร์ ในฤดูร้อนทะเลสาบจะเต็มไปด้วยดอกบัวบานเต็มพื้นที่

ถ้ำคาสต์กว่า 60 แห่ง ด้านในมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ทัศนียภาพที่สวยงามทำให้ได้ฉายา "กุ้ยหลินแห่งยูนนาน" สมกับที่เป็นดินแดนสวรรค์ด้วยสภาพแวดล้อมเงียบสงบและทิวทัศน์ที่งดงาม รอบทะเลสาบเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าอี๋ เมี่ยวและจ้วง