ทะเลสาบเทียนฉือ (Tianchi Lake: 天池) ทะเลสาบบนภูเขาขนาดเล็กในอุทยานแห่งชาติเทียนซานเทียนฉือ เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับความนิยมในฐานะรีสอร์ทตากอากาศช่วงฤดูร้อน


ทะเลสาบเทียนฉือ (Tianchi Lake: 天池)
ภาพ: Advantour

ทะเลสาบเทียนฉือจัดเป็นพื้นที่จุดชมวิวระดับสูงสุดโดยสำนักงานท่องเที่ยวแห่งชาติจีน ทะเลสาบตั้งอยู่ที่ความสูง 1,907 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 4.9 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามของผืนป่าและทุ่งดอกไม้ น้ำในทะเลสาบไหลมาจากธารน้ำแข็งบนภูเขาเทียนซานจึงมีความใสสะอาดมากและดื่มได้

ชื่อทะเลสาบเทียนฉือมีความหมายว่า "ทะเลสาบสวรรค์" (Heavenly Lake) เดิมชื่อ "ทะเลสาบเหยาฉือ" (Yaochi) หมายถึง "ทะเลสาบหยก" (Jade Lake) แต่เปลี่ยนเป็นทะเลสาบเทียนฉือในสมัยราชวงศ์ชิง