วัดพงจองซา (Bongjeongsa Temple: 봉정사) วัดพุทธขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอันดง จังหวัดคยองซังเหนือ วัดพงจองซาเนต้นแบบของวัดที่ตั้งอยู่บนเขา มีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จเยือนเมืองอันดงแล้วให้ความสนพระทัยวัดพงจองซาเป็นพิเศษ


วัดพงจองซา (Bongjeongsa Temple: 봉정사)
ภาพ: Cultural Heritage Administration

วัดพงจองซาตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากตัวเมืองอันดงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 16 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี 672 โดยภิกษุอึยซัง ในสมัยพระเจ้ามุนมูแห่งอาณาจักรซิลลา ภายในวัดมี "วิหารกุกนักจอง" (Geuknakjeon) อาคารไม้โบราณซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี