วัดคูอินซา (Guinsa Temple: 구인사) วัดพุทธนิกายชอนแทตั้งอยู่อย่างสันโดษกลางหุบเขาซอแบกซานในเมืองทันยาง จังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี ภายในวัดเต็มไปด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมเกาหลีของสถาปัตยกรรมโบราณและธรรมชาติที่สวยงาม


วัดคูอินซา (Guinsa Temple: 구인사)
ภาพ: When in Korea

วัดคูอินซาเป็นวัดสำนักงานใหญ่ของนิกายชอนแท (ตรงกับนิกายเทียไถของจีนหรือนิทายเทนไดของญี่ปุ่น) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1945 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลี ก่อนจะได้รับการบูรณะขยับขยายในปี 1966

เช่นเดียวกับวัดในเกาหลีหลายแห่ง ทางวัดมีอาหารมังสวิรัสง่ายๆฟรีสำหรับผู้มาเยือนตามเวลาที่กำหนด

อาคารในวัดเรียงซ้อนกันอย่างสวยงามไปกับเนินลาดของภูเขา โดยอาคารของวัดคูอินซาจะมีหลายชั้นต่างจากวัดพุทธอื่นๆที่มีเพียงหนึ่งหรือสองชั้น เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ตั้งซึ่งเป็นภูเขา แต่ได้กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้วัดคูอินซามีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่น