วัดโฮโคะคุจิ (Hokokuji Temple: 報国寺) วัดนิกายรินไซของพุทธศาสนานิกายเซนขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาทางตะวันออกของเมืองคามาคุระ วัดโฮโคะคุจิสร้างในฐานะวัดประจำตระกูลอาชิคางะและต่อมาได้รับการอุปถัมภ์เป็นวัดประจำตระกูลอุเอสึงิ


วัดโฮโคะคุจิ (Hokokuji Temple: 報国寺)
ภาพ: Japan Reference, Our Travel Soup 

วัดโฮโคะคุจิมีบรรยากาศเงียบสงบสำหรับการฝึกสมาธิ สร้างเมื่อปี 1334 วิหารหลักผ่านการบูรณะใหม่ในปี 1920 หลังจากได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโต ภายในวิหารหลักประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ด้านข้างเป็นหอระฆังหลังคามุงฟางเรียบง่าย

วัดโฮโคะคุจิมีชื่อเสียงในเรื่องสวนไผ่ที่สวยงาม ด้านหลังวิหารร่มรื่นไปด้วยต้นไผ่เขียวขจีกว่า 2,000 ต้น จนรู้จักกันในชื่อ "วัดไผ่" (Bamboo Temple) มีเส้นทางเดินชมทิวทัศน์สวนไผ่นำไปสู่เรือนน้ำชาเพื่อซึมซับบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบของวัด