เมืองโบราณหวงเหยา (Huangyao Ancient Town: 黄姚古镇) เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีในอำเภอเจาผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยจักรพรรดิซ่งไท่จู่แห่งราชวงศ์ซ่ง


เมืองโบราณหวงเหยา (Huangyao Ancient Town: 黄姚古镇)
ภาพ: Expat Alli

เมืองโบราณหวงเหยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ภายในเมืองมีอาคารทั้งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่กว่า 300 หลัง

ชื่อเมือง "หวงเหยา" ได้รับการบันทึกครั้งแรกในสมัยจักรพรรดิซ่งเหรินจง มีเรื่องเล่าว่า "แม่ทัพหยางเหวินกว่าง" เดินทางผ่านอำเภอเจาผิงและได้สอบถามชาวบ้านจนรู้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่ถ้าไม่ใช้ "แซ่หวง" ก็ใช้ "แซ่เหยา" แม่ทัพหยางเหวินกว่างจึงเรียกที่นี่ว่า "หวงเหยา" ตามแซ่ที่ได้ยินบ่อยที่สุด