สะพานคาซึระบาชิ (Kazurabashi Bridge) สะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำในหุบเขาเมืองอิยะ จังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น สะพานคาซึระบาชิสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 800 ปีก่อน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน


สะพานคาซึระบาชิ (Kazurabashi Bridge)
ภาพ: The Kansai Guide

สะพานคาซึระบาชิมีความยาว 45 เมตร สูงจากระดับน้ำเบื้องล่างประมาณ 14 เมตร สร้างขึ้นจากเถาวัลย์ธรรมชาติในหุบเขาที่มีน้ำหนักรวมกว่า 6 ตัน ในอดีตใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้า

กล่าวกันว่าสาเหตุที่ต้องสร้างสะพานด้วยเถาวัลย์ก็เพื่อจะได้ตัดสะพานให้ขาดทันทีขณะหลบหนีการตามล่า ปัจจุบันสะพานจะถูกรื้อและสร้างขึ้นใหม่ทุกๆสามปี โดยมีการเสริมเคเบิ้ลเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สะพาน