ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ทะเลสาบขนาดใหญ่ทางตะวันออกของประเทศอาร์เมเนียและภูมิภาคคอเคซัส ทะเลสาบเซวานเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เมเนีย เนื่องจากอาร์เมเนียไม่มีทางออกสู่ทะเลบางครั้งจึงเรียกทะเลสาบเซวานว่า "ทะเลอาร์เมเนีย"


ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan)
ภาพ: Peter Campbell

ทะเลสาวเซวานตั้งอยู่ที่ความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่กว่า 900 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบล้อมรอบด้วยแม่น้ำ 28 สาย รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยรีสอร์ทต้อนรับนักท่องเที่ยว อดีตบ้านพักของชาวรัสเซียและวิหารเซวานาวังค์

วิหารเซวานาวังค์อันเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์คู่ทะเลสาบเซวาน สร้างในศตวรรษที่ 8 โครงสร้างด้านนอกเป็นหินสีดำ ภายในมีแท่นบูชา โดยในตอนแรกวิหารตั้งอยู่บนเกาะ แต่เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกาะกลายสภาพเป็นคาบสมุทร

ทะเลสาบเซวานมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนทะเลสาบเซวานจะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎคมถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากสภาพอากาศจะอบอุ่นเพียงพอให้สามารถเพลิดเพลินไปกับแสงแดด ชายหาดและทำกิจกรรมทางน้ำได้