ทะเลสาบมาจัง (Majang Lake: 마장호수) ทะเลสาบเทียมฝีมือมนุษย์ในเมืองพาจู จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ทะเลสาบมาจังสร้างขึ้นเมื่อปี 2000 เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำและสวนสาธารณะ ได้รับความนิยมในการทำกิจกรรมทางธรรมชาติและรอบทะเลสาบเป็นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียง


ทะเลสาบมาจัง (Majang Lake: 마장호수)
ภาพ: 로드프레스

เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาว 3.3 กิโลเมตร เหนือทะเลสาบมี "สะพานแขวนมาจัง" (Majang Lake Suspension Bridge: 마장호수 출렁다리) สะพานแขวนยาวที่สุดในเกาหลี สะพานมีความยาว 220 เมตร กว้าง 1.5 เมตร นำข้ามไปยังหอดูดาว เปิดใช้เมื่อปี 2017 รองรับแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7