สะพานปงเนิฟ (Pont Neuf) สะพานหินข้ามแม่น้ำแซนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โครงสร้างสะพานแบ่งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกประกอบด้วยฐานโค้ง 5 จุด เชื่อมฝั่งซ้ายของแม่น้ำกับอีลเดอลาซีเต ช่วงที่สองประกอบด้วยฐานโค้ง 7 จุด เชื่อมจากเกาะไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำแซน


สะพานปงเนิฟ (Pont Neuf)
ภาพ: Emilie Chaix / Ville de Paris

แผนการก่อสร้างสะพานเริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าอองรีที่ 2 แต่ราคาประเมินสูงเกินไปจนต้องยกเลิกไป ต่อมาในสมัยพระเจ้าอองรีที่ 3 แผนการก่อสร้างจึงได้เริ่มขึ้นและเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี แต่การขยายเมืองทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบตีนสะพานให้ยาวขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระเจ้าอองรีที่ 4

ชื่อสะพาน "ปงเนิฟ" หมายถึง "สะพานใหม่" (New Bridge) แต่อายุจริงมากกว่า 400 ปี ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง บริเวณขอบสะพานแกะสลักตกแต่งอย่างสวยงาม มีป้อมขนาดเล็กเรียงราย ในปี 1994 สะพานได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองอายุ 400 ปี โดยการปรับปรุงเสร็จสิ้นในปี 2007