ศาลเจ้าชิราฮิเกะ (Shirahige Shrine: 白鬚神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบบิวะในเมืองทากาชิมะ จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น สร้างถวายแด่ "เทพซารุทาฮิโกะ" เทพแห่งความยายุยืนยาว โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม และ 5-6 กันยายนจะมีการจัดเทศกาลประจำปีของศาลเจ้า


ศาลเจ้าชิราฮิเกะ (Shirahige Shrine: 白鬚神社)
ภาพ: Takashima Travel

ศาลเจ้าชิราฮิเกะแห่งทากาชิมะเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าชิราฮิเกะทั่วประเทศญี่ปุ่น สร้างเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน จุดเด่นของศาลเจ้าอยู่ที่โทโรอิขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่ในทะเลสาบบิวะและกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมยามพระอาทิตย์ตก

สำหรับชื่อ "ศาลเจ้าชิราฮิเกะ" มีความหมายว่า "หนวดขาว" (เคราสีขาว) กล่าวกันว่าการมาขอพรที่ศาลเจ้าชิราฮิเกะแห่งนี้จะทำให้มีโชคมีลาภ อายุยืนยาว สมหวังในความรัก การให้กำเนิดบุตร ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การงานเจริญก้าวหน้า เดินทางปลอดภัยทั้งทางบกและทะเล