สวนสาธารณะทาคาดะ (Takada Park: 高田公園) สวนสาธารณะปราสาทใจกลางเมืองโจเอ็ทสึ จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น สวนทาคาดะครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 เฮกตาร์ ช่วงกลางคืนมีการประดับไปด้วยแสงไฟหลากสีสันจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน


สวนสาธารณะทาคาดะ (Takada Park: 高田公園)
ภาพ: ニッポン旅マガジン, ガタチラ

สวนทาคาดะสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ภายในสวนเป็นที่ตั้งของ "ปราสาททาคาดะ" (Takada Castle: 高田城) ป้อมปราการสามชั้นที่ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ด้านนอกสวนมีสะพานสีแดงชาดข้ามคูน้ำชั้นนอกเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดของสวน

ช่วงฤดูใบไม้ผลิภายในสวนจะเต็มไปด้วยซากุระกว่า 4,000 ต้น พร้อมใจกันผลิบานโดยเป็นหนึ่งในสามจุดชมซากุระยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส่วนในช่วงฤดูร้อนดอกบัวในสระจะบานปกคลุมทั่วผิวน้ำจนถูกกล่าวว่าเป็นทุ่งดอกบัวที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออก