อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน (Yangmingshan National Park: 陽明山國家公園) อุทยานแห่งชาติล้อมรอบด้วยภูเขาตั้งอยู่ทางตอนเหนือเขตเป่ยโถว ครอบคลุมพื้นที่กรุงไทเปและนิวไทเป ประเทศไต้หวัน


อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน (Yangmingshan National Park: 陽明山國家公園)
ภาพ: Taiwan

หยางหมิงซานเป็นอุทยานแห่งชาติเดียวในไต้หวันที่เคยเป็นภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ครอบคลุมพื้นที่ราว 125 เฮกเตอร์ อากาศค่อนข้างเย็นสบายด้วยสภาพป่าเขาแบบอบอุ่น มีทางเดินที่สะดวกสำหรับผู้มาเยือน

ในอดีตอุทยานแห่งนี้ชื่อว่า "ฉ่าวซาน" (草山) แต่เปลี่ยนชื่อโดย "เจียงไคเช็ก" ภายในพื้นที่กว้างขวางมีเส้นทางเดินป่า พื้นที่ชมสัตว์ จุดตั้งแคมป์ แหล่งน้ำ ทุ่งหญ้าและพันธุ์พืช ทัศนียภาพของหยางหมิงซานมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล