จักรพรรดินีเสี้ยวจวงเหวิน (Empress Dowager Xiaozhuang: 孝莊文皇后) พระราชมารดาในจักรพรรดิซุ่นจื้อและพระราชอัยยิกาในจักรพรรดิคังซีผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในช่วงต้นยุคราชวงศ์ชิง พระนางเสี้ยวจวงประสูติเมื่อ 28 มีนาคม 1613 นามเดิมว่า "ปูมู่ปูไท่" (Bumbutai: 布木布泰)


จักรพรรดินีเสี้ยวจวงเหวิน (Empress Dowager Xiaozhuang: 孝莊文皇后)
ภาพ: นางพญาจอมราชันย์

พระนางเสี้ยวจวงเป็นบุตรสาวของหัวหน้าผู้นำมองโกลเผ่าเคอร์ฉินที่มีอิทธิพลอยู่ทางตะวันออกของทุ่งหญ้า เมื่อบิดาของพระนางต้องการขยายอำนาจจึงผูกสัมพันธ์กับชาวแมนจูตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัวด้วยการส่งตัวนางมาแต่งงานกับหวงไท่จี๋ในปี 1625

พระนางเสี้ยวจวงให้กำเนิด "องค์ชายฝูหลิน" ภายหลังหวงไท่จี๋สวรรคตอย่างกะทันหัน องค์ชายฝูหลินขึ้นครองราชย์พระนามว่า "จักรพรรดิซุ่นจื้อ" พระนางเสี้ยวจวงเลื่อนยศขึ้นเป็นพระพันปี ทว่าอำนาจในการบริหารราชการส่วนใหญ่อยู่ในมือตัวเอ๋อร์กุ่น

มีการเล่าลือกันว่าพระนางเสี้ยวจวงต้องการปกป้องบัลลังก์ของจักรพรรดิซุ่นจื้อเอาไว้จึงยอมเข้าพิธีสมรสกับตัวเอ๋อร์กุ่นจนนำมาซึ่งการถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นนี้ได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ภายหลังการเสียชีวิตของตัวเอ๋อร์กุ่น พระนางเสี้ยวจวงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารมากขึ้น กระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยของจักรพรรดิคังซีบทบาททางการเมืองของพระนางจึงยุติลงโดยถอยห่างออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบในตำหนักกระทั่งสวรรคตเมื่อ 27 มกราคม 1688