ทะเลสาบโอคุชิมะ (Lake Okushima: 奥四万湖) ทะเลสาบสีโคบอลต์เข้มในอุทยานแห่งชาติโจชินเอ็ตสึ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ทะเลสาบโอคุชิมะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชิมะออนเซ็นรีสอร์ท ล้อมรอบด้วยผืนป่า ภูเขาและน้ำตกหลายแห่ง


ทะเลสาบโอคุชิมะ (Lake Okushima: 奥四万湖)
ภาพ: Travel Japan

ทะเลสาบโอคุชิมะเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนชิมากาวะ ผิวน้ำสีฟ้าสดใสทำให้ถูกเรียกว่า "ชิมะบลู" (Shima Blue) น้ำในทะเลสาบเกิดจากหิมะที่ละลายจากภูเขาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำชิมากาวะ มีชื่อเสียงในการทำกิจกรรมทางน้ำ ถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี