พระพุทธรูปยักษ์เหมิงซาน (Mengshan Giant Buddha: 蒙山大佛) พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่ริมหน้าผาในเขาเหมิงซาน เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


พระพุทธรูปยักษ์เหมิงซาน (Mengshan Giant Buddha: 蒙山大佛)
ภาพ: WᎥllᎥe Torres II

พระพุทธรูปเหมิงซานมีความสูง 63 เมตร นับว่าสูงเป็นอันดับสองรองจากพระพุทธรูปเล่อซาน เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉีเหนือ

พระพุทธรูปถูกค้นพบจากการสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อปี 1980 โดยเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีเศียร กระทั่งมีการสร้างเศียรความสูง 12 เมตร ในปี 2006 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่ปี 2008