ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ในหุบเขาสิบยอดของเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ทะเลสาบโมเรนตั้งอยู่ที่ความสูง 1,884 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ราว 120 เอเคอร์


ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake)
ภาพ: Destinationless Travel

บริเวณรอบทะเลสาบโมเรนเป็นธารน้ำแข็ง ช่วงฤดูร้อนน้ำในทะเลสาบจะเกิดการหักเหของแสงกับตะกอนในทะเลสาบจนปรากฏเป็นทิวทัศน์สีฟ้าครามสะท้อนอยู่บนผิวน้ำซึ่งเป็นช่วงที่ทะเลสาบมีความสวยงามที่สุดในรอบปี