ภูเขาโคยะ (Mount Koya: 高野山) ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายชินงอนในเมืองอิโตะ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาโคยะเป็นหนึ่งในสามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับภูเขาโอโซเระและภูเขาฮิเอ ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีปฏิบัติของภิกษุ อาหารมังสวิรัติและการสวดมนต์เช้า


ภูเขาโคยะ (Koyasan: 高野山)
ภาพ: トラベルjp

ภูเขาโคยะ (โคยะซัง: Koyasan) มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี โดยภิกษุ "โคโบ ไดชิ" ได้เลือกภูเขาโคยะเป็นสถานที่ก่อตั้งนิกายชินงอนและมีการสร้างหมู่อาคารขึ้นบนเขาเพื่อใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรม สำหรับสถานที่สำคัญบนภูเขาได้แก่ เจดีย์คอนปนไดโตะ วัดคงโกบุจิ (วัดหลัก) โถงมิเอโดะและโอคุโนะอิน (สุสานท่านโคโบ ไดชิ)

ภายใต้ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและบรรยากาศเงียบสงบ ในยุครุ่งเรืองเคยมีวัดอยู่บนเขาโคยะมากกว่า 2,000 แห่ง โดยภูเขาโคยะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในทิวเขาคิอิเมื่อปี 2004 จากองค์การยูเนสโก