ศาลเจ้านิอุสึฮิเมะ (Niutsuhime Shrine: 丹生都比売神社) ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาโคยะในเมืองคัตสึรางิ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญแห่งเทือกเขาคิอิในปี 2004 จากองค์การยูเนสโก


ศาลเจ้านิอุสึฮิเมะ (Niutsuhime Shrine: 丹生都比売神社)
ภาพ: Japan in Japan

ศาลเจ้านิอุสึฮิเมะเป็นสถานที่สถิตเทพผู้พิทักษ์แห่งโคยะซัง สันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 1,700 ปีที่แล้ว ส่วนอาคารของศาลเจ้าในปัจจุบันได้รับการตกแต่งใหม่ในสมัยมุโรมาจิ ด้วยรูปแบบประติมากรรมอันงดงามที่เรียกว่า "คาสุกะ" โดยถือเป็นโครงสร้างสไตล์คาสุกะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น