สวนทับโกล (Tapgol Park: 탑골공원) อุทยานและสวนสาธารณะสมัยใหม่แห่งแรกของเกาหลีตั้งอยู่ใจกลางเขตชงโนในกรุงโซล เดิมเรียกว่า "สวนเจดีย์" (Pagoda Park) ภายในสวนมีอนุสาวรีย์ รูปหล่อสำริด จารึกโบราณ ศาลาแปดเหลี่ยมและเจดีย์หินสิบชั้น (สมบัติชาติ)


สวนทับโกล (Tapgol Park: 탑골공원)
ภาพ: Seoul Korea

สวนสาธารณะทับโกลเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัดพุทธสมัยศตวรรษที่ 13 มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนคลาย ในอดีตสวนทับโกลเคยใช้เป็นสถานที่ชุมนุมเรียกร้องและประกาศเอกราชของชาติเกาหลีจากการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น