ปราสาทโบจ์ไนซ์ (Bojnice Castle: Bojnický zámok) ปราสาทโบราณจากยุคกลางตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำในเมืองโบจ์ไนซ์ ประเทศสโลวาเกีย ปราสาทโบจ์ไนซ์มีความงามเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซี แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับแสนคน


ปราสาทโบจ์ไนซ์ (Bojnice Castle: Bojnický zámok)
ภาพ: r/castles

ปราสาทโบจ์ไนซ์ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในสโลวาเกีย ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกและเรอแนซ็องส์ สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างไม้เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ แต่ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างหินที่มีความแข็งแรงและถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เมื่อปี 1950