ภูเขาซื่อกูเหนียง (Mount Siguniang: 四姑娘山) กลุ่มยอดเขาสูงในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามคล้ายบรรยากาศทางตอนใต้ของยุโรปทำให้ถูกเรียกว่า "เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก"


ภูเขาซื่อกูเหนียง (Mount Siguniang: 四姑娘山) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
碳资讯

ภูเขาซื่อกูเหนียงอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางทิศตะวันตกประมาณ 205 กิโลเมตร พื้นที่ธรรมชาติรอบภูเขาเป็นแหล่งอาศัยของหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ห้อมล้อมด้วยยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งปีกว่า 50 ลูก หุบเขาอุดมสมบูรณ์ ทุ่งหญ้าเขียวขจีและทะเลสาบ

ยอดเขาสำคัญสี่แห่งอันเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาสี่ดรุณี" ได้แก่ ยอดเขาต้ากูเหนียงเฟิง (Daguniang Feng: 大姑娘峰) ยอดเขาเอ้อกูเหนียงเฟิง (Erguniang Feng: 二姑娘峰) ยอดเขาซานกูเหนียงเฟิง (Sanguniang Feng: 三姑娘峰) และยอดเขาเยาเม่ยเฟิง (Yaomei Feng: 幺妹峰)

ยอดเขาเยาเม่ยเฟิงมีความสูงที่สุดในบรรดาสี่ดรุณี ด้วยความสูง 6,250 เมตร ได้รับสมญาว่า "ราชินีแห่งขุนเขามณฑลเฉฉวน" (Queen of Sichuan Mountains) โดยมีความสูงเป็นอันดับสองของมณฑลเสฉวนและติดสิบอันดับแรกของจุดปีนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน