หุบเขานารุโกะ (Naruko Gorge: 鳴子峡) หุบเขาลึกมีลำธารไหลผ่านในเมืองนารุโกะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น หุบเขานารุโกะเป็นเส้นทางชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคุริโคะมะ ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร


หุบเขานารุโกะ (Naruko Gorge: 鳴子峡)
ภาพ: 鳴子温泉 ますや - 大江戸温泉物語

หุบเขานารุโกะขนาบข้างด้วยผาสูง ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ภาพรถไฟที่เคลื่อนตัวผ่านอุโมงค์มาบนสะพานโดยมีพันธุ์ไม้หลากสีสันของต้นบีช โอ๊คและเมเปิ้ลเป็นฉากหลังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทัศนียภาพใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ