ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake: 青海湖) ทะเลสาบปิดตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตที่ความสูง 3,196 เหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร โดยได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน


ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake: 青海湖)
ภาพ: 视觉中国

ทะเลสาบชิงไห่อยู่ห่างจากตัวเมืองซีหนิงไปทางตะวันตกราว 150 กิโลเมตร ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนมีสภาพแอ่งขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขารอบด้านและกลายเป็นจุดที่น้ำจากบริเวณใกล้เคียงไหลมารวมกัน

ทะเลสาบชิงไห่เป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาหลายชนิด โดยเฉพาะสายพันธุ์ปลาที่มีอยู่ในทะเลสาบชิงไห่เท่านั้น ทางตะวันตกเป็นที่อยู่ของห่านป่าและฝูงนกอพยพนานาชนิด

ทะเลสาบชิงไห่มีทัศนียภาพที่ต่างกันไปตามฤดูกาล พื้นที่รอบทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าสดใสด้วยดอกไม้หลากสีสัน ส่วนชื่อ "ทะเลสาบชิงไห่" หมายถึง "ทะเลสาบสีเขียว" (Green Lake) ชาวทิเบตเรียกว่า "ทะเลสาบเทพ" ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อปี 1997