น้ำตกซัมบูยอน (Sambuyeon Falls: 삼부연폭포) น้ำตกช่องหินแกรนิตในหุบเขาเงียบสงบของภูเขามยองซอง จังหวัดคังวอน สาธารณรัฐเกาหลี ตำนานกล่าวว่าเคยมีมังกรบินขึ้นไปบนสวรรค์จากบริเวณน้ำตกนี้


น้ำตกซัมบูยอน (Sambuyeon Falls: 삼부연폭포)
ภาพ: 한국사진작가협회

น้ำตกซัมบูยอนมีความกว้าง 1 เมตร สูง 20 เมตร ล้อมด้วยหินรูปทรงแปลกตา ด้านล่างน้ำตกมีลักษณะเว้าแหว่งรูปร่างเหมือนหม้อน้ำ นักปราชญ์ลัทธิขงจื๊อสมัยโชซอนจึงตั้งชื่อให้ว่า "ซัมบูยอน" หมายถึง "น้ำตกหม้อน้ำ"

น้ำตกซัมบูยอนไม่เคยแห้งตลอดทั้งปี ในอดีตจึงมีการตั้งแท่นบูชาใต้น้ำตกเพื่อทำพิธีขอฝน

เนื่องจากน้ำตกซัมบูยอนถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองแหล่งน้ำที่สำคัญของเมือง พื้นที่รอบน้ำตกจึงยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาทำให้รักษาทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแลดูสะอาดตาเอาไว้ได้