เขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Mountain: 天子山) กลุ่มยอดเขาสูงในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซานตั้งอยู่ที่ความสูง 1,182 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชันและป่าหินยักษ์รูปร่างแปลกตา ภาพทะเลหมอกปกคลุมยอดเขายามเช้าเป็นทัศนียภาพที่ได้ยลแล้วจะไม่มีวันลืม


เขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Mountain: 天子山)
ภาพ: Skratch Map

ภูเขาเทียนจื่อซานครอบคลุมพื้นที่ราว 65 ตารางกิโลเมตร ได้รับสมญาว่า "ขุนเขาจักรพรรดิ" (Emperor Mountain) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์แห่งอู่หลิงหยวนและพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเมื่อปี 1992 จากองค์การยูเนสโก

ชื่อภูเขาเทียนจื่อซานได้รับการเรียกชื่อตามผู้นำคนหนึ่งของชนเผ่าถู่เจียที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นราชวงศ์หมิง เขาเป็นผู้นำการประท้วงของเกษตรกรในท้องถิ่นและประสบความสำเร็จโดยเขาเรียกตัวเองว่า "เทียนจื่อ" (Tianzi: 天子) หมายถึง "บุตรแห่งสวรรค์" (โอรสสวรรค์) อันเป็นสมญาของจักรพรรดิจีนในอดีต