ภูเขาหิมะไป๋หม่า (Baima Snow Mountain: 白芒雪山) เทือกเขาหิมะในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไป๋หม่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภูเขาหิมะไป๋หม่า (Baima Snow Mountain: 白芒雪山)
ภาพ: People's Daily, China

ภูเขาหิมะไป๋หม่าเป็นยอดเขาสูงที่สุดของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ระดับความสูง 5,430 เมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีจนได้รับการยกย่องว่าเป็นอาณาจักรแห่งสัตว์และพืชในภูเขาที่หนาวเย็น

ชื่อ "ภูเขาหิมะไป๋หม่า" มีความหมายว่า "ภูเขาหิมะม้าขาว" (White Horse Snow Mountain) โดยเรียกตามลักษณะของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งดูเหมือนภาพของม้าขาวกำลังวิ่งผ่านภูเขา

ในฤดูร้อนละฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือน เนื่องจากหิมะและน้ำแข็งบนยอดเขาจะละลายไหลลงมาเป็นสายน้ำ ฝูงนกและลิงจะมาเล่นกันอย่างอิสระช่วยสร้างสีสันราวกับอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย