ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhan Mountain: 북한산) ภูเขาหินแกรนิตในเขตอุทยานแห่งชาติพุกฮันซาน กรุงโซล จังหวัดคยองกี ภูเขาพุกฮันซานได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ชมนก เดินป่าและปีนเขาตลอดทั้งปี


ภูเขาพูกันซาน (Bukhan Mountain: 북한산)
ภาพ: 조선일보

เขาพุกฮันซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในกรุงโซล ชื่อภูเขา "พุกฮันซาน" (พูกันซาน) หมายถึง "ภูเขาทางตอนเหนือ" เนื่องจากตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำฮัน

ในสมัยโชซอน ภูเขาพุกฮันซานเป็นพรมแดนด้านเหนือของกรุงโซล โดยมีชื่อว่า "ภูเขาซัมกักซาน" (Samgaksan Mountain: 삼각산) หมายถึง "ภูเขาสามยอด" เนื่องจากมียอดเขาหลักที่สวยงามสามแห่ง

ภูเขาพุกฮันซานดึงดูดนักท่องเที่ยวราวปีละ 5 โดยตั้งแต่ปี 2002 มีความพยายามในการเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อภูเขาจากชื่อที่ใช้ในปัจจุบันว่า "พุกฮันซาน" ให้กลับไปใช้ชื่อเดิมว่า "ซัมกักซาน" เหมือนที่เคยใช้ในอดีต