อีโซลาเบลลา (Isola Bella) เกาะขนาดเล็กของหมู่เกาะบอร์โรเมโอในทะเลสาบมัจโจเร เมืองเทาร์มินา ประเทศอิตาลี ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงบนผาหิน เมื่อน้ำลดระดับลงจะเห็นสันทรายเป็นทางเชื่อมไปยังชายฝั่ง สามารถเข้าถึงได้โดยใช้บริการเรือข้ามฟาก


อีโซลาเบลลา (Isola Bella)
ภาพ: Nikas Bergaglio

เกาะอีโซลาเบลลาเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะมีความกว้าง 400 เมตร ยาว 320 เมตร ชื่อเกาะแปลตรงตัวว่า "เกาะที่สวยงาม" (Beautiful Island) บนเกาะมีพระราชวังและสวนสไตล์อิตาลี สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงหรูหราและงานแสดงละครสำหรับชนชั้นสูงของยุโรป