สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden: 好古園) สวนญี่ปุ่นในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ สวนโคโคะเอ็นสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านของขุนนางศักดินาในอดีต เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1992 ในโอกาสครบรอบร้อยปีของเมือง


สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden: 好古園)
ภาพ: Viator

สวนโคโคะเอ็นตั้งอยู่ติดกับปราสาทฮิเมจิ ภายในสวนตกแต่งในธีมแตกต่างกันเก้าแห่งโดยมีกำแพงล้อมรอบ ให้บรรยากาศยุคเอโดะ บริเวณกลางสวนมีสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคาร์ป สะพาน น้ำตก สวนไผ่และโรงน้ำชา