เมืองโบราณล่างจง (Langzhong Ancient City: 阆中古城) เมืองโบราณตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเรียกว่า "เป่าหนิง" (Baoning: 保宁) ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน


เมืองโบราณล่างจง (Langzhong Ancient City: 阆中古城)
ภาพ: WindhorseTour West China Tour

เมืองโบราณล่างจงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองหนานชง ครอบคลุมพื้นที่ราว 4.59 ตารางกิโลเมตร ออกแบบเหมือนกระดานหมากรุกภายใต้ทฤษฎี "ความกลมกลืนของสวรรค์และมนุษย์" ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของเสฉวน

เมืองโบราณล่างจงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศ สถาปัตยกรรมในเมืองได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี สภาพอาคารบ้านเรือน วัดอนุสรณ์สถาน เส้นทางเดิน แนวกำแพงและหอคอยสามชั้นยังคงรูปลักษณ์แบบดั้งเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์

ในอดีตเมืองโบราณล่างจงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารในช่วง 2,300 ปีที่ผ่านมา (หรืออาจจะมากกว่านั้น) รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการปกครองของมณฑลเสฉวนในช่วงหลายราชวงศ์ โดยเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวในราชวงศ์ชิง