วัดโจเมียวจิ (Jomyoji Temple: 浄妙寺) วัดเซนบนเนินเขาทางตะวันออกของเมืองคามาคุระ วัดโจเมียวจิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1188 ภายใต้การสนับสนุนของตระกูลอาชิคางะที่เรืองอำนาจ


วัดโจเมียวจิ (Jomyoji Temple: 浄妙寺)
ภาพ: Machiko Fujiwara

วัดโจเมียวจิเป็นวัดเซนที่ยิ่งใหญ่อันดับห้าของเมืองคามาคุระ ประกอบด้วยอาคารเจ็ดหลังและเจดีย์อีกหลายองค์ แต่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาโครงสร้างของวัดได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย

ภายในวัดมีเรือนน้ำชาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนหินแบบเซนที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้ผู้มาเยือนวัดได้นั่งจิบชาเขียวพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศสงบอย่างแท้จริงในแบบฉบับเซน