ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake: 金鱗湖) ทะเลสาบขนาดย่อมในออนเซ็นเมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น รอบทะเลสาบมีพืชและสัตว์สายพันธุ์หายาก มีคาเฟ่และร้านจำหน่ายสินค้าพร้อมรับผู้มาเยือน


ทะเลสาบคินริน (Lake Kinrin: 金鱗湖)
ภาพ: 東南旅行社

ทะเลสาบคินรินอยู่ในจุดที่น้ำพุร้อนและน้ำเย็นธรรมชาติไหลมาบรรจบกัน ทะเลสาบกว้างประมาณ 400 เมตร อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างอุ่นตลอดทั้งปี ในตอนเช้าตรู่และช่วงฤดูหนาวจะมองเห็นไอหมอกลอยขึ้นมา

กล่าวกันว่าชื่อของทะเลสาบมีที่มาจากการที่นักศึกษาลัทธิขงจื๊อมองเห็นเกล็ดปลาในทะเลสาบสะท้อนแสงระยิบระยับเป็นสีทองยามพระอาทิตย์ตกจึงเรียกว่า "คินริน" หมายถึง "ทะเลสาบเกล็ดปลาสีทอง"