แม่น้ำโอเดเลที (Odeleite River) แม่น้ำในภูมิภาคอัลการ์วึ (อัลการ์ฟ) ประเทศโปรตุเกส แม่น้ำโอเดเลทีมีรูปร่างโค้งเว้าคล้ายมังกรขนาดใหญ่ขดตัวอยู่บนพื้นดิน ขณะที่น้ำมีสีน้ำเงินเข้มจึงเรียกว่า "แม่น้ำมังกรน้ำเงิน" (The Blue Dragon River)


แม่น้ำโอเดเลที (Odeleite River)

โดยมังกรถือเป็นสัญลักษณ์มงคลที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ ความแข็งแกร่งและความโชคดีในวัฒนธรรมจีน ใกล้แม่น้ำแม่น้ำโอเดเลทีมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่ปี 1534 ซากโบราณคดีบางส่วนสมัยโรมัน กังหันน้ำและกังหันลมที่เห็นได้ทั่วไปในพื้นที่บริเวณนี้